انبارداری کالا در بندر انزلی با بهره گیری از پارکینگ اختصاصی در خیابان بایندر و در جنوب تهران در پارکینگ اختصاصی خود کالاهای خشک چه به صورت فله بسته بندی شده و یا کانتینری خدمات انبارداری کوتاه مدت، بلند مدت و یا اجاره قسمتی از محوطه پارکینگ های مورد نظر خود را در اختیار مشتریان قرار می دهد.