• ایرسوتر دارای ناوگان بزرگی از کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت است که در بنادر دریای خزر حرکت می کند.
  • ما همچنین کانتینرها را به مشتریان خود در کوتاه مدت و بلند مدت اجاره می دهیم.
  • همچنین ممکن است کانتینرها برای ذخیره سازی بار در بندر انزلی و پایانه ما در جنوب تهران اجاره داده شوند.