برگرفته از تجارب مدیران متخصص در امور کشتیرانی بخصوص در رشته واسطه گری اجاره کشتی سابقه طولانی دارد که در این رابطه خدمات اجاره انواع کشتی ها از قبیل فله بر، کانتینربر و تانکرهای حمل میعانات نفتی چه در منطقه خلیج فارس و یا دریای خزر فعال می باشد.