ترمینال کامیون / کانتینر ایرسوتر در جنوب تهران ، کانتینر ، بارگیری و تخلیه کامیون کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین ذخیره سازی بار و کانتینر را حمل می کند.
پایانه ما در بندر انزلی در حمل و نقل کانتینر و ذخیره سازی کالا فعال است.