فعالیت ها  • نیم قرن تجربه و فعالیت در امور حمل و نقل بین المللی
  • تنها شرکت دو ملیتی در امور حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی در ایران
  • دارای سهام مساوی 50 درصد بین ایران و روسیه
  • مجری کریدور شمال و جنوب (روسیه، آسیای میانه از ایران به صورت جاده ای، ریلی و دریایی) به بنادر ایران و جهان
  • اولین مجری کریدور شمال و جنوب (روسیه، آسیای میانه از ایران به صورت جاده ای، ریلی و دریایی) به بنادر ایران و جهان
  • دارای تجربه و تخصص در امور حمل و نقل بین المللی
  • دارای ترمینال خصوصی کانتینر و کامیون در تهران و بندر انزلی
  • دارای ترمینال کانتینری و کامیونی در بندر انزلی
  • تنها شرکت دو ملیتی در امور حمل و نقل کشتیرانی بین ایران و روسیه